Business trends study 2023 (in Finnish)

Monipuolisten avainhenkilöiden houkuttelu yrityksiin yhä tärkeämpää – jatkuvasti kasvanutta suorahakutoimialaa haastetaan nyt uusista näkökulmista

Asiantuntijuus ja kumppanina toimiminen on kasvamassa suorahakuyritysten toimintatavoissa asiakasyritysten suuntaan. Erityisesti diversiteettiä edustavista osaajista on pulaa. Suomen suorahakuyritysten yhdistys FEX ry teetätti Taloustutkimuksella tutkimuksen sekä suorahakuyritysten, että asiakkaiden näkökulmasta toimialan tilanteesta ja näkymistä syksyn 2023 aikana. Tutkimusfokus oli varsin kattava sekä toimialan että asiakkaiden näkökulmasta. Seuraavien kolmen-viiden vuoden tähtäimellä selvästi tärkeimpinä tekijöinä asiakkaiden liiketoiminnan menestyksen kannalta kaikki vastaajat huomioiden ovat AI ja digitaalisen informaatio, organisaation ketteryyden ja joustavuuden kehittäminen ja monipuolisten avainhenkilöiden houkuttelu.

FEXin jäsenistä 93% kokee voivansa tukea asiakkaitaan parhaiten toimittamalla oikeanlaisia osaajia asiakkaille. Lisäksi puolet tai useampi mainitsee uuden sukupolven monipuolisten osaajien kehittämisen ja rekrytoinnin edistämisen tärkeäksi (71%) sekä asiantuntijakonsulttina toimimisen (50%).

Suorahakutoimiala on kokonaisuudessaan pääsääntöisesti jatkuvasti kasvanut viime vuosikymmenet niin Suomessa kuin globaalistikin. Alan globaalin järjestön AESC:n tuoreimman tutkimuksen mukaan (AESC 2023 State of the Profession) ala kasvoi globaalisti jopa 42% vuonna 2021, mutta vuoden 2022 kasvu oli jo maltillisempaa eli 6%. Tällä hetkellä alalla saattaa olla edessään toistaiseksi harvoin nähty lasku alan globaalien toimijoiden itse arvioimana. Aiemmat viimeaikaiset lähinnä yhden vuoden pituiset laskusuhdanteen ovat ajoittuneet finanssikriisiin ja pandemiavuoteen 2020. Suomessa trendit ovat melko vastaavia: Taloustutkimuksen selvityksen mukaan alan yritykset kasvoivat Suomessa viime vuonna keskimäärin 10%. ”Alan suurimmiksi riskeiksi tai uhkiksi tällä hetkellä koetaan laskeva taloussuhdanne meille tärkeillä markkinoilla, inflaatio sekä alan standardien lasku. Suorahakutoimialan suurimpina tulevaisuuden mahdollisuuksina pidetään puolestaan Leadership Advisory -palveluiden kasvattamista, mikä tarkoittaa palveluita esimerkiksi seuraajasuunnittelun, johtoryhmä- ja hallitusarvointien muodossa, kansainvälisyyden lisääntymistä sekä talouden kääntymistä kasvuun taas jollain aikavälillä. Tämä tarkoittaa, että laadukkaasti ja pitkäjänteisesti toimivilla suorahakuyrityksillä on todennäköisesti parhaat menestymisen mahdollisuudet, sillä kestäviä kumppanuuksia rakennetaan kattavilla palveluilla yhdessä asiakkaiden kanssa”, sanoo FEX:in hallituksen puheenjohtaja Sari Salojärvi. ”Suorahakualan yritysten oman liiketoiminnan menestyksen kannalta tärkeimpinä pidetään brändin ja laadun edelleen vahvistamista, AI:n ja analytiikan hyödyntämistä sekä digitaalisen transformaation toteuttamista omassa toiminnassa”, Salojärvi toteaa.

Asiakasyrityksissä tuottavuuden kehittäminen tärkeimpiä asioita

Taloustutkimuksen haastattelututkimus toteutettiin myös alan asiakasyrityksille (51 suurta yritystä). ”Yritysten vastauksissa nousi esille, että tällä hetkellä organisaatioiden suurimpia haasteita ovat mm. tuottavuuden kehittäminen, AI ja digitaalinen transformaatio, organisaation ketteryyden ja joustavuuden kehittäminen, sekä tuote- ja palveluportfolion kehittäminen. Yrityksiin rakentuu jatkuvasti uudenlaisia positioita, joihin tarvitaan myös uudenlaista osaamista, esimerkkeinä esim. tekoälyyn, kyberturvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät johto- ja asiantuntijatehtävät. Suorahakuyritysten kyky auttaa asiakkaitaan

asiantuntijoina uudenlaisien roolien rakentamisessa, moninaisten osaajien houkuttelussa (kuten esimerkiksi naisten ja KV-osaajien osuuden lisäämisessä johto- ja hallitustehtävissä) sekä seuraajasuunnittelun neuvonnassa ovat ratkaisevia tulevaisuuden menestymiselle niin asiakkaiden kuin alan yritysten näkökulmasta” sanoo FEX.in hallituksen varapuheenjohtaja Mona-Maria Ilola.

Suorahakutoimialan yritykset ovat myös oman uudistumisensa äärellä

”Suorahakualan tarjoama kasvu on lisännyt myös hyvin erityyppisten toimijoiden alalle tuloa, ja tutkimuksissa esitullut huoli ja riski alan standardien laskusta on hyvä tiedostaa. Asiakasnäkökulmasta on tärkeää ymmärtää, mitä laadukas suorahaku on ja mitä se sisältää ja mitä kaikkea yritys voi hyvästä suorahausta hyötyä. Laatustandardit täyttävä johdon suorahaku on huolellinen kokonaispalvelukonsepti, eikä vain löydettyjen osaajaprofiilien eteenpäin välittämistä ”, sanovat Salojärvi ja Ilola. Suorahakutoimialan yritykset ovat myös itse muutoksessa; alan yrityksistä lähes puolet mainitsee tutkimuksessa ajankohtaiseksi haasteekseen sukupolvenvaihdoksen. Samalla tiimien diversiteetin koetaan kasvaneen ja edelleen kasvavan. Esimerkiksi naispuolisten johdon suorahaun konsulttien osuus on kasvanut merkittävästi. Viiden suurimman puhtaasti johdon suorahakua tekevän toimiston johtavista partnereista on jo kolme naisia.

Yrityksille suunnattu tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina 21.8. - 13.9.2023. Taloustutkimuksen haastattelijat tekivät yhteensä 51 avainhenkilöhaastattelua (vastaajina toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja suurista yrityksistä). Suorahakuyrityksille tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä ajalla 21.8. -4.9.2023, ja kyselyyn vastasi 20 alan vakiintuneisiin toimijoihin kuuluvaa yritystä, useimmat edustaen alan suurimpia yrityksiä.

Järjestämme mielellämme myös tarkempia henkilökohtaisia haastatteluja asiaan liittyen ja toimitamme pyydettäessä myös kuvia/grafiikkaa. Lisätietoja:

FEX:in puheenjohtaja Sari Salojärvi sari.salojarvi@imstalent.com +358 41 466 6064

FEX:in varapuheenjohtaja Mona-Maria mmi@birn-partners.com +358 44 383 3333