Suorahaku

Mitä suorahaku on?

Suorahaku on rekrytointimenetelmä, jonka avulla valmistellaan liikeyrityksissä strategisesti tärkeitä henkilövalintoja. FEX on laatinut jäsenistölleen suosituksen hyvästä ammatillisesta käytännöstä työprosessin läpiviemisessä. Toimeksiannon perustana on aina kirjalliseen muotoon laadittu sopimus.
Toiminnalle on tunnusomaista erityinen luottamuksellisuus ja huolellisuus.

Huomattavalla osalla tämän alan toimijoista asiantuntijuuteen liittyy samanaikaisesti yrittäjyys. Lähes kaikilla merkittävinä pidetyillä toimijoilla on tukenaan kansainvälinen organisaatio.

Suorahakuyrityksellä on oltava henkilötason ammattiosaamisen ohella toimintaan soveltuvat toimitilat, työprosessit sekä tutkimus- ja dokumentointikäytännöt. Työn arkipäivään liittyy runsaasti kansainvälisiä yhteyksiä, minkä vuoksi liike-elämän tuntemuksen ohella vieraiden kulttuurien tuntemus ja kielitaito ovat konsultilta vaadittavia ominaisuuksia.