Suorahaku

Mitä suorahaku on?

Johdon suorahaku on monivaiheinen avainhenkilöiden rekrytointimenetelmä. Suorahaku tavoittaa avainhenkilöt, joilla on yrityksen tarvitsema osaaminen, kokemus ja taito johtaa. Johdon suorahaku on yritykselle strateginen investointi, jolla haetaan liiketoiminnan kasvua, kehittämistä tai suunnanmuutosta.

Johdon suorahaku on myös yritysjohdon liiketoimintalähtöistä sparrausta, jonka tavoitteena on tuottaa yritykselle arvoa oikeiden johtaja- ja avainhenkilövalintojen kautta.

FEX on laatinut jäsenistölleen suosituksen hyvästä ammatillisesta käytännöstä suorahakuprosessin läpiviemisessä. Toimeksiannon tulee perustua kirjalliseen sopimukseen, profiilimäärittelyyn, prosessikuvaukseen, aikataulutukseen, vastaavan suorahakukonsultin nimeämiseen sekä hakuprosessin laatulupaukseen. Hakuprosessille on tunnusomaista erityinen luottamuksellisuus ja huolellisuus.

Suorahakuyrityksellä ja vastuulliseksi nimetyllä suorahakukonsultilla on oltava suorahaun toimeksiannon edellyttämä toimiala- ja funktio-osaaminen. Suorahakuyrityksellä on myös oltava, ammattiosaamisen ohella, toimintaan soveltuvat toimitilat, työprosessit sekä research- ja dokumentointikäytännöt.

MITÄ SUORAHAKU EI OLE?

Suorahaku ei ole avointa ehdokashakua. Se ei ole rekrytointia, joka perustuu työpaikkailmoitteluun. Ilmoittelulla tavoitetaan ne henkilöt, joilla on työpaikan vaihto mielessä ja jotka seuraavat aktiivisesti työpaikkailmoittelua. Valtaosa markkinoista jää ilmoitushaulla tavoittamatta. Suorahaku arvioi koko markkinan ja tunnistaa tehtävissään hyvin menestyvät ja työnantajiensa arvostamat henkilöt, jotka eivät aktiivisesti hae uutta työpaikkaa tai seuraa työpaikkailmoittelua.

Suorahaku ei myöskään ole lyhyttä ja nopeaa ehdokkaiden etsimistä ja löytämistä ja toimeksiantajalle vain kontaktilistan toimittamista. Suorahaku ei ole vain pinnallista ansioluetteloiden läpikäyntiä, eikä myöskään valmiiden ehdokasrekisterien läpikäyntiä ja seulontaa. Tällaista nopeaa löytämistä voidaan nimittää esimerkiksi suorarekrytoinniksi.

Varsinainen suorahaku on kattava hakuprosessi, jossa ehdokkaiden tunnistamisen jälkeen heidät syvähaastatellaan, raportoidaan ja esitellään toimeksiantajalle.

Perinteisen rekrytoinnin ja suorahaun ero on merkittävä. Suorahaku alkaa yhdessä asiakkaan kanssa haettavan henkilön profiilimäärittelyllä ja jatkuu systemaattisella hakuprosessilla, jolla haetaan markkinoilta profiilin odotukset ja vaatimukset täyttäviä ehdokkaita. Perinteisessä rekrytoinnissa valitaan tehtävään hakeneiden joukosta ehdokas, joka pisimmälle täyttää tehtävän vaatimukset. Perinteinen rekrytointi tyytyy kompromissiin. Suorahaku jatkaa hakua, kunnes vaatimukset täyttävät ehdokkaat ovat löytyneet.