Miten valita suorahakukumppani?

Miten valita oikea suorahakukumppani?

Johdon valinta on organisaatioiden omistuspohjasta riippumatta yksi tärkeimpiä, ellei tärkein valinta. Oikean johtajan valinnassa on tänä päivänä usein mukana suorahakuun erikoistunut yhteistyökumppani.

Johtajahaun tavoitteena on, että organisaatio on kilpailukykyinen työnantaja, joka tarjoaa houkuttelevia johtamistehtäviä, hyviä kehittymismahdollisuuksia ja kokonaisuutena pystyy rakentamaan työyhteisön, joka pystyy toteuttamaan sille rakennetun strategian ja kehittymään markkinoiden ja ympäristön muuttuessa.

Yritykset eivät kilpaile parhaista johtajista vain toimialan sisällä ja paikallisesti, vaan enenevissä määrin myös eri liiketoimintojen ja maantieteelliset rajat ylittäen.

Ammattimaisilla valintaperusteilla ja -menetelmillä, suunnitelmallisella kehittämisellä ja joustavilla uramahdollisuuksilla varmistetaan johtajien saatavuus eri tehtäviin yrityksen erilaisissa kasvuvaiheissa ja muutostilanteissa. Ennakointi ja seuraajasuunnittelu ovat osa johtamisen valintaprosessia, jolla ammattimaisesti johdetut organisaatiot varmistavat kyvykkyytensä reagoida joka tilanteessa.

Sillä, miten johtajia valitaan ja miten johtajat valitsevat henkilöstöä, on ratkaisevan tärkeä merkitys organisaation toiminta- ja palvelukyvylle. Kunkin johtajavalinnan onnistumisen tärkeyttä korostavat niukkenevat resurssit, valintapäätösten vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen sekä tänä päivänä enenevissä määrin ei vain johtajan valinnan vaikutus työilmapiiriin, mutta myös työnantajamaineen vetovoimaan, jolla varmistaa ammattilaisten halu tulla osaksi työyhteisöä.

Niin Suomesta kuin maailmalta löytyy paljon erilaisia toimijoita ja tähän alle on pyritty löytämään kysymyksiä, joiden avulla sinä voit varmistua suorahakukumppanisi pystyvän siihen mitä he lupaavat ja mitä sinä tarvitset.

Suorahakukumppanin valinnassa kannattaa käyttää harkintaa ja asettaa esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä itselleen:

Nykyisin Suomestakin löytyy vaihtoehtoja isoista kiinteistä kansainvälisistä ketjuista pieniin niche -toimijoihin. Laadun ja toimintavarmuuden takeena pidämme muun muassa sitä, että toimisto on FEX Suorahakuyritykset ry:n jäsentoimisto.

 • Onko suorahakukumppani/-konsultti toiminut pitkään alalla?

 • Tunteeko suorahakukumppani toimialan yrityksiä ja liiketoimintamalleja? Voisiko hän tuoda jotain erilaista/muuta haluttua näkökulmaa prosessiin? Onko hänellä/heillä pääsyä oikean tason kandidaattien luottamukselliseen keskusteluun?

 • Mitkä ovat takuuehdot?

 • Estävätkö off -limiitit toimeksiannon onnistumisen?

 • Laadukkaalla yhtiöllä on aina joitain off -limiittejä, mutta siitä missä määrin ne ovat relevantteja tässä toimeksiannossa, on hyvä keskustella yhdessä.

 • Kuka edustaa yritystäni ja minua oikeasti?

 • Kuka kontaktoi kandidaatit ja keskustelee heidän kanssaan? On yrityksiä, joissa paljon kokemusta omaava konsultti hoitaa vain myyntityön, mutta varsinaisen toteutuksen suorittavatkin kokonaan tai osittain muut, usein juniorimmat henkilöt. Varmista, että kaikilla tehtävään osallistuvilla on riittävä pätevyys hoitaa toimeksiantoa.

 • Onko hakuprosessi selkeästi kuvattu ja raportointipisteet kirjattu?

 • Onko konsultilla tarjota kirjallinen toimeksiantosopimus?

 • Ovatko veloitusperusteet selkeät? Success fee -haut usein tarkoittavat, että konsultti joutuu ottamaan monta päällekkäistä toimeksiantoa, jotta oma laskutustavoite täyttyy, joten saako sinun toimeksiantosi riittävästi huomiota sillä toimintatavalla.

 • Sisältyykö aloitukseen yrityksesi toimintaan tutustuminen vai vain pintapuolinen keskustelu?

 • Onko kumppanista apua myös johtajasopimuksen neuvotteluvaiheessa?

 • Sisältyykö toimeksiantoon ns. onboarding-takuu ja mitä se pitää sisällään?

 • Miten toimitaan, jos tilanne yllättäen muuttuu? Prosessin aikana voi ilmetä asioita, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja uudelleenarviointiakin kesken prosessin.

On muistettava, että lisäksi ehdokaskin on valitsemassa yritystä ja kaikkien osapuolten on pyrittävä win-win tilanteeseen. Siksi on tärkeää valita kumppaniksi sellainen yhtiö ja henkilö, joka pystyy edustamaan ammattimaisesti kaikkien osapuolten intressejä.