Jäsenyyden velvoitteet

FEX:in jäsenvelvoitteet

Jäsenyritykset ovat julkisesti sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan alla mainittuja toimintaperiaatteita eri tahoja kohtaan

Yhteiskuntaa kohtaan

Jäsen noudattaa omassa liiketoiminnassaan ja työtehtävien suorittamisessa toimialaa sivuavia lakeja, asetuksia ja suosituksia, jotka koskevat muiden muassa tietosuojaa, yksityisyyden suojaa, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä.

Toimeksiantajayritystä kohtaan

Jäsen täyttää huolella toimeksiantosopimuksen velvoitteet, on tätä kohtaan lojaali ja objektiivinen, jäsen huomioi tehtäväänsä suorittaessaan hyvää hallintotapaa koskevat suositukset.

Kilpailijoita ja omaa toimialaa kohtaan

Jäsen käyttäytyy kunnioittavasti muita alan yrityksiä kohtaan, noudattaa tarjoustilanteissa reiluja kilpailukeinoja ja muutoinkin esiintymisellään edistää alan arvostusta.

Kandidaatteja kohtaan

On kanssakäymisessään rehellinen ja oikeudenmukainen, kohtelee ehdokkaita inhimillisesti ja tasa-arvoisella tavalla, noudattaa tietojen hankinnassa ja henkilöiden arvioinnissa eettisesti ja tieteellisesti hyväksyttyjä menetelmiä.

Yleisiä velvoitteita

Ammatissa korostuvat vaitiolovelvollisuus, huolellisuus, riippumattomuus ja oikeudenmukaisuus